Fritt Ord skal dele ut 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere og vi oppfordrer alle VG-bloggerne til å søke.

Fritt Ord deler ut 2,5 millioner kroner til bloggere Fritt Ord skriver:

«Utlysningen av 2,5 millioner kroner vil fordeles på små og store prosjekter, og man kan søke om tildelinger på kr 50 000 og oppover. Bloggprosjektet må være etablert innen 1. januar 2011. En evaluering av prosjektene vil finne sted høsten 2011.

Søknader må inneholde en prosjektbeskrivelse på ca. 4–5 sider med budsjett. I prosjektbeskrivelsen bør det inngå en begrunnelse for hvordan bloggen vil bidra til meningsdannelse og meningsbrytning. Hvis det søkes om midler til en blogg som allerede er etablert, bør det begrunnes hvordan tilskuddet skal bidra til å videreutvikle bloggen. Søkerne må gjøre rede for publiseringsplattform.»

Søknadsfristen er 15. september og juryen som skal vurdere søkerne består av Gisle Hannemyr, Marika Lüders, Sven Egil Omdal og Jill Walker Retteberg. Les hvordan du søker og mer om utlysningen her.

PS! Publiseringsplattformen på VG Blogg er Wordpress.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende