Dashbordet er siden du først kommer til når du logger inn. I hovedmenyen ligger alle de forskjellige sidene du kan gå inn på for å skrive innlegg, redigere innlegg, endre utseende, godkjenne kommentarer, finne venner, endre instillinger og så videre. Du finner også to snarveier for å skrive nytt innlegg. Den ene snarveien tar deg til siden der innlegget skrives, mens den andre består av et felt hvor du kan skrive teksten direkte inn og publisere umiddlebart.

kontrollpanel-dashbord

De viktigste sidene i dashbordet ser du i menyen under. For å se hvilke undersider som ligger til hver seksjon kan du klikke på utvidelsespilen til høyre for hver tittel.

kontrollpanel-dashbord-menu

Tips oss hvis dette innlegget er upassende